Füsioteraapia

Füsioteraapia on oluline osa taastusravist, mille eesmärgiks on taastada patsiendi liigutuslik tegevus, et ta saaks võimalikult täisväärtuslikult osaleda igapäevaelu tegevustes. Kaasaegne füsioteraapia põhineb peamiselt aktiivsetel teraapiameetoditel olles seeläbi tõestanud oma efektiivsust paljude haiguste ravis. Füsioterapeudid kasutavad oma töös kehalisi harjutusi, toetades seda asendravi, manuaalsete võtete ja füüsikalise ravi meetoditega. Teraapia eesmärk seatakse tulenevalt patsiendi probleemist. Füsioteraapias keskendume patsiendi teadlikkuse tõstmisele ja aktiivsele kaasamisele, seda nii eesmärkide püstitamisel kui teraapias osalemisel.

Ambulatoorne füsioteraapia võib osutuda vajalikuks erinevate haigusseisundite puhul:

  • statsionaarse taastusravi läbinud patsiendi ravi jätkamine
  • ambulatoorselt (insult, traumad, operatsioonid, muud taastusravi vajavad haigusseisundid)
  • erinevad lihasprobleemid (lihasrebend, -pinge, -nõrkus-, valu jms)
  • selja-, kaela- ja õlavaevused (ülekoormus, trauma jms)
  • liigeseprobleemid (liigese liikuvuse piiratus, valu)
  • jäsemete amputatsioonid
  • kasvu eas tekkivad korrigeerimist vajavad seisundid (skolioos jms)

Põhja-Eesti Taastusravikeskus pakub kõiki eelkirjeldatud seisundite taastusravi ning füsioteraapiat. Olenevalt probleemi keerukusest ning haiguse põhjustest kaasatakse raviprotsessi ka muud spetsialistid ning teenust osutatakse meeskondlikult.

Lisaks terapeutiliste harjutuste läbiviimisele kuulub füsioteraapia lahutamatuks osaks ka patsiendi ning vajadusel ka lähedaste nõustamine, samuti vajalike abivahendite soovitamine ja kasutama õpetamine. Füsioteraapia efektiivsust toetab koduste harjutuste regulaarne sooritamine, mida füsioterapeut õigesti tegema õpetab.