Pea-aju trauma taastusravi

Pea-aju trauma järgse taastusravi eesmärgiks on pakkuda koordineeritud spetsialiseeritud interdistsiplinaarset taastusravi programmi meeskonna poolt:

  • füsioteraapia
  • tegevusteraapia
  • kõne- ja neelamisravi
  • mälu ja mõtlemine
  • muusikateraapia
  • tugiteenused
Füsioteraapia
  • füsioteraapia käigus treenitakse, erinevaid terapeutilisi harjutusi kasutades,  motoorseid oskusi. Harjutused on suunatud lihasjõu taastamisele, liigutuste täpsemaks muutmisele, tasakaalu ja koordinatsiooni parandamisele. Füsioterapeut jälgib, et patsient viiks liigutust läbi õige mustriga (nii nagu liigub mittekahjustatud jäse).
  • mobiilsuse treeninguga õpetatakse inimene uuesti siirduma, käima, kasutama erinavaid abivahendeid nii käimisel kui istumisel, voodis pööramisel, istuma tõusmisel. Liigutuste stabiliseerimiseks ja assisteerimiseks kasutatakse erinevaid ortoose.
  • Kasutatakse tõkestatud-esilekutsutud liigutuslikku teraapiat kus on eesmärgiks üle kindla liigutuse pideva kordamise (mitmeid tundepäevas) fukntsiooni saavutamine (ingl.k constraint induced therapy). Selle teraapia juures on väga oluliseks, et terve jäse, tavaliselt käsi, lülitatakse tegevusest välja (näiteks fikseeritakse terve käsi nii, et seda kätt ei saa kasutaks ja tegevus viidaks läbi halvatud jäsemega).
  • Liigeste liikuvust suurendavat teraapiat tuleb viia läbi kõikides liigestes. Juhul kui haige ei suuda ise seda teha, viib harjutused passiivselt läbi füsioterapeut (ingl.k. Range of motion therapy). Vahel võib halvatud jäseme liigeste liikuvus olla piiratud ja valulik siis tuleb enne teraapiat manustada valuvaigistit.
Tegevusteraapia

Teraapia algab patsiendi olukorra hindamisega, millised häired ja probleemid on tekkinud insuldi järgselt. Vastavalt hinnangule koostatakse tegevusplaan, mille järgi tegvusterapeut hakkab läbi viima igapäevategevusi, mille osas patsiendil on tekkinud puudujääke. Kui patsiendil on probleeme siirdumisega, probleeme tualetis käimisega, kuidas halvatud jäsemega end riietada või kuidas saada hakkama hügieenitoimingutega siis tegevusterapeut õpetab patsienti kuidas selle kõigega iseseisvalt kõige paremini ja ohutumalt hakkama saada.

Tegevuserapeut kasutab teie käe parema jõu ja täpsuse saavutamiseks ka erinevaid peenmotoorikat nõudvaid tegevusi, alates klotside üksteise otsa ladumisest kuni keerukamate ülesanneteni nagu puzzlede kokkupanemiseni. Tegevusterapeutidel on patsiendile pakkuda palju aktiivsusi, millega saate oma käe halvatuse ravimisel tegeleda.

Kõneravi, neelamisravi

Pea-aju trauma järgselt võib tekkida nii kõne- ja/või neelamishäire. Sellisel juhul kuulub patsiendi ravimeeskonda logopeed. Aktiivravi haiglast kohale jõudes, vaatab logopeed patsiendi üle, hinnates neelamisvõimet. Kui esineb probleeme neelamisega siis määrab logopeed patsiendile joomiseks paksendatud vedeliku ning söömiseks peenestatud toidu. Juhul kui neelamine on väga tugevasti häiritud ja on oht toidu sattumiseks hingetorru, pannakse patsiendile toidu ja vedeliku manustamiseks nasogastraalsond. Edasi logopeed tegeleb neelamislihaste treenimise ja suu ning kurgu tundlikkuse taastamisega.

Olles hinnanud patsiendi defitsiidi, vajadusel logopeed tegeleb kõne-, lugemis- ja kirjutamisvõime taastamise treenimisega. Logopeed õpetab ka erinevaid kommunikeerumisvõtteid kui teie kõne ja kõnest arusaamine on väga raskelt kahjustunud.

Mälu ja mõtlemine

Pea-aju trauma taastusravi programmi kuulub kindlasti ka psühholoog, kes patsiendi saabumisel hindab tema mälu, mõtlemisvõimet, orineteerumist, õppimisvõimet. Hinnangute tegemiseks kasutatakse erinevaid teste ning töötatakse iga patsiendi jaoks välja individuaalne kognitiivse õppe programm. Kindlast hindab psühholoog patsiendi meeleseisundit, depressiooni ja ärevuse olemasolu.

Muusikateraapia

Vajadusel kuulub teie raviprogrammi neuroloogiline muusikateraapia kus vastava ettevalmistuse läbinud terapeut annab teile erinevaid ülesandeid, mida muusikariistadega täita. Kindlasti pole vajalik eelnev muusikariistade ja nootide tundmine.

Tugiteenused

Meeskonna üheks liikmeks kui selleks peaks vajadust olema on ka sotsiaaltöötaja kes aitab kui on küsimusi edasise hoolduse, hooldusravi või rehabilitatsiooniteenuse osas. Lisaks kuuluvad programmi kõik õendus-, hooldusteenused.

Programmi juhtimine

Insuldi taastusravi programmi juhiks on raviarst kes koordineerib kogu protsessi ning koos teiste meeskonna liikmetega paneb paika nii lähemad kui ka kaugemad eesmärgid. Raviarst annab teiele nõu, määrab ravimid, kontrollib ja monitoorib teie analüüse.