Amputatsiooni taastusravi

Amputatsiooni taastusravi on näidustatud inimestele, kellel on vigastusest või haigusest tingitud jäseme kaotus. Jäsemeproteesi taastusravi eesmärgiks on saavutada ohutult ja minimaalse lisa energiakuluga maksimaalne iseseisvus. Individuaalne lähenemine võtab arvesse patsiendi amputatsiooni eelse elustiili, ootused ja meditsiinilised piirangud.

Amputatsioonijärgne taastumine ja oodatav iseseisvus on mõjutatud mitmetest teguritest, sealhulgas amputatsiooni tase, kehaline ja vaimne tervis ja sotsiaalne keskkond. Näiteks võib kõndimise kvaliteet olla oluliselt mõjutatud kaasuvatest haigustest (halvatus, madal aeroobne võimekus südamehaiguse tõttu, insult, tasakaaluprobleemid, dementsus, rasked nägemishäired vms).

Eristatakse valdavalt kahte tüüpi haigeid:

 • noored inimesed pärast traumat – üldjuhul hea kehaline võimekus ja funktsionaalne paranemine on kiire
 • veresoonkonna haigustega eakad patsiendid – üldjuhul kombineeritud kaasuvate patoloogiatega (diabeet, retionopaatia, jne)

Interdistsiplinaarne meeskond

Taastusravile saabudes hinnatakse patsiendi tervislikku seisundit erinevate spetsialistide poolt. Interdistsiplinaarsesse meeskonda võivad kuuluda taastusarst, neuroloog, õde, juhtumikorraldaja, füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog ja proteesitehnik. Meeskonna koosolekul töötatakse välja individuaalne raviplaan, määratakse rehabilitatsiooni eesmärgid ja kestvus.

3.10-155 (1)

Põhjalik ravilähenemine

Ravil viibimise ajal on patsientidele näidustatud erinevad teraapiad, näiteks individuaalne füsioteraapia, tegevusteraapia ja psühhoteraapia. Tagamaks optimaalset taastumist ja naasmist tööle, koju ning ühiskonda, hõlmab taastusravi protsess järgmisi sekkumisi:

 • põhjalik liikumise õpetus
 • muudatused ja kohandused igapäevaelu tegevustes
 • proteesimisele eelnevad harjutused ja mobiilsustreening
 • proteesi proovimised ja kohandamised
 • operatsioonijärgne hooldus
 • haavahooldus
 • kogemusnõustamine (viib läbi sarnase protsessi edukalt läbinud patsient)
 • patsiendi ja perekonna tugigrupid
 • naasmine ühiskonda
 • suunamine proteesitehnikule tuleviku proteesi vajaduste hindamiseks
 • väga tähtis on köndi sidumine, et väheneks turse ja köndi kuju formeeruks proteesi sobitamiseks võimalikult heaks
 • vaja on säilitada või saavutada hea kardiovaskulaarne treenitus – teha hingamisharjutusi, köndiga õigesti võimelda, õppida kiiresti iseseisvalt siirduma ja abivahendiga kõndima, treenida rööbaspuudel
 • tegevusterapeut õpetab abivahendeid kasutama
 • psühholoog aitab depressiooni ja ärevushäire puhul

Patsiendi arengu ja hooldusvajaduse hindamine

Interdistsiplinaarse meeskonna liikmed osalevad igal nädalal koosolekul, et arutada ja hinnata patsiendi edusamme ja hooldusvajadust.

Pere kaasamine

Pereliikmeid julgustatakse aktiivselt osalema patsiendi taastusravis. Koostöös meeskonnaga viiakse omaksed kurssi patsiendi seisundi ja taastusravi arenguga, arutatakse läbi ja tehakse vajalikud ettevalmistused patsiendi väljakirjutamiseks.

Juhtumikorraldaja roll

Juhtumikorraldaja on vahelüliks perekonna ja patsiendi interdistsiplaanrse meeskonna vahel, kes hoiab perekonda kursis taastusravi arenguga ning aitab teha ettevalmistusi patsiendi väljakirjutamiseks.

Patsiendi ja omaste koolitus:

Taastumisprotsessi toetamiseks viiakse vastavalt vajadusele läbi erinevaid koolitusi: dieet, diabeetilise jala hooldus, proteesi hooldus, naha hooldus, riskifaktorite tuvastamine ja tüsistuste ennetamine, abivahendite kasutamine, turse käsitlemine, puhkuse ja vaba-aja tegevused.

Iceross8