Hääl ja kõne

Logopeedi poole tuleks pöörduda kui mõne neuroloogilise või muu kahjustuse (näiteks insult, ajutrauma) tagajärjel on tekkinud raskused kõnelemisega, kõnest aru saamisega, kirjutamise või lugemisega. Logopeed saab aidata, kui kõnelemine või teistest inimestest aru saamine on muutunud keeruliseks ning segab igapäevast hakkamasaamist tööl või kodus.

Esmalt toimub kõne põhjalik hindamine, millele toetudes koostatakse individuaalne raviplaan. Meie taastusravikeskuses on võimalik korraldada pikaajalist intensiivset teraapiat lähtuvat kõne probleemist. Lisaks otsele kõneteraapiale toimub ka iseseisva töö koostamine ning kõneprobleemiga inimese lähedaste nõustamine.

Teraapias põhinetakse A.Luria poolt väljatöötatud seisukohatadel, mille aluseks on funktsionaalsüsteemide ümberkujundamine psühholoogilis-pedagoosilise õpetamise käigus, toetudes aju kompensatsioonivõimele.

Lisaks kõnele tegeleb logopeed ka hääleprobleemidega. Häälehäiret iseloomustab see, kui on toimunud muutused hääle kõlas, kõrguses ja/või tugevuses. Kui tunnete, et hääl ei vasta enam sotsiaalsetele ja ametialastele nõudmistele ning teie elukvaliteet on antud probleemist oluliselt mõjutatud on õige aeg tulla logopeedi vastuvõtule.