Logopeedi teenus

Logopeedi poole tuleks pöörduda kui mõne neuroloogilise või muu kahjustuse (näiteks insult, ajutrauma) tagajärjel on tekkinud raskused kõnelemisega, kõnest aru saamisega, kirjutamise või lugemisega. Logopeed saab aidata, kui kõnelemine või teistest inimestest aru saamine on muutunud keeruliseks ning segab igapäevast hakkamasaamist tööl või kodus.

Esmalt toimub kõne põhjalik hindamine, millele toetudes koostatakse individuaalne raviplaan. Meie taastusravikeskuses on võimalik korraldada pikaajalist intensiivset teraapiat lähtuvat kõne probleemist. Lisaks kõneteraapiale on oluline roll ka iseseisval tööl ja lähedaste nõustamisel.

Teraapias põhinetakse A. Luria poolt väljatöötatud seisukohatadel, mille aluseks on funktsionaalsüsteemide ümberkujundamine psühholoogilis-pedagoogilise õpetamise käigus, toetudes aju kompensatsioonivõimele.

Lisaks kõnele tegeleb logopeed ka hääleprobleemidega. Häälehäiret iseloomustab see, kui on toimunud muutused hääle kõlas, kõrguses ja/või tugevuses. Kui tunnete, et hääl ei vasta enam sotsiaalsetele ja ametialastele nõudmistele ning teie elukvaliteet on antud probleemist oluliselt mõjutatud on õige aeg tulla logopeedi vastuvõtule.

Põhja-Eesti Taastusravikeskuses pakume nii eesti- kui ka venekeelset logopeedi teenust.

logopeed

Kuidas tulla logopeedi vastuvõtule?

Ravile on võimalik tulla nii Haigekassa- kui ka omarahastusel.

Ravikindlustatud isiku Haigekassa poolt rahastatavale teenusele on vajalik esmalt pere- või eriarsti poolt väljastatud saatekiri taastusarstile, kes hindab teraapia vajadust ja määrab vajalikud teenused.

Saatekirja nõue puudub, kui soovite pöörduda vastuvõtule omarahastusel, vt hinnakiri.

Ambulatoorse logopeedi teenusele registreerumiseks helistage 6390420 (09:00-16:00) või kirjutage e-posti teel registratuur@taastusravi.ee.