Kodu kohandamine ja tegevusteraapia kodus

Põhja-Eesti Taastusravikeskus pakub tegevusteraapia teenust kodu kohandamiseks nii kehalise kui ka vaimse puudega inimestele. Samuti kuulub tegevusterapeudi pädevusse maksimaalse võimaliku iseseisvuse arendamine igapäevategevustel (söömine, riietumine, hügieenitoimingud) ja käelise tegevuse arendamine.

21.09-107 21.09-169

Erivajadustega inimesed puutuvad sageli kokku keskkonnast tingitud piirangutega. Sageli on neid piiranguid võimalik eemaldada kas keskkonda kohandades ja/või kasutades abivahendeid.

Kehalise puude korral on oluline tagada liikumiseks ja manööverdamiseks vaba ruumi olemasolu, liikumise ohutus ja tugi (näiteks selleks et pääseda magamistoast tualetti, vannituppa, kööki jne). Tihti on abi tehnilistest abivahenditest nagu liikumisabivahendid (ratastoolid, rulaatorid), enesehooldustoiminguid soodustavad abivahendid (potitool, tualettpotikõrgendus, dušitool, pesemise-, söömise- ja riietumisabivahendid jne) või majapidamistöid või söögivalmistamist soodustavad abivahendid.
Vaimse erivajaduse korral on võimalik luua keskkond, mis toetab inimese toimetulekut ja vastab tema võimetele, aidates seeläbi saavutada parem kontroll ümbritseva üle (vähendada negatiivseid ja suurendada positiivseid stiimuleid). Täpsemat nõu oskab selle kohta anda tegevusterapeut.

Kodukeskkonna kohandamisel lähtutakse konkreetse inimese erivajadustest. Võimaluse korral külastab tegevusterapeut patsiendi kodu, et pakkuda välja parimaid lahendusi. Kodukohandusel ja abivahendite soovitamisel teeb tegevusterapeut koostööd sotsiaaltöötajaga, kes aitab planeerida rahalisi ressursse.

Tutvu hinnakirjaga.

Ingrid Saarmets

Tegevusterapeut Ingrid Saarmets

ingrid.saarmets@taastusravi.ee