Ambulatoorsed teenused

Ambulatoorne taastusravi (patsient käib taastusravi teenusel päevasel ajal) toetab paranemisprotsesse kui esinevad näiteks:

  • Skeleti-lihassüsteemi haigused
  • Südame-veresoonkonna haigused
  • Trauma- või operatsioonijärgne taastumisperiood
  • Krooniline valu
  • Närvisüsteemihaigused (nt insult, Parkinson, Sclerosis Multiplex)
  • Amputatsiooni ja proteesimisega kaasnevad liikumisraskused

Tegemist on aktiivravi liigiga, mis on suunatud häirunud funktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Põhihaiguse või vigastuse tagajärjel tekkinud funktsioonihäire (nt häired liigutustel, kõnnil, neelamisel, kõnelemisel vms) määrab ravi eesmärgid ja meetodid.

19.09-4  19.09-8

Terapeutilised harjutused füsioterapeudi juhendamisel

Kuidas saab ambulatoorsele taastusravile tulla?

Tervisemurega tuleb esmalt pöörduda perearsti poole, kes koostöös pereõega diagnoosib ja ravib enamikku haigusi.

1. Haigekassa rahastusel: Ambulatoorse raviteenuse (teraapia) vajaduse otsustab taastusarst või kardioloog. Saatekirja taastusarstile väljastab pere- või eriarst. Taastusarsti vastuvõtu ja vajalikud teraapiad katab tervisekindlustuse olemasolul Eesti Haigekassa. Loe ka: Miks tekivad ravijärjekorrad?

2. Teraapiafond: võimaldab perearstil suunata oma patsiendid meditsiinilise näidustuse olemasolul otse mittekliiniliste spetsialistide nagu füsioterapeudi, logopeedi ja psühholoogi vastuvõtule.

3. Omarahastusel: Vastavalt hinnakirjale on võimalik tasuda taastusraviteenuse eest ise, puudub saatekirja nõue ja ravijärjekord on lühem. Samuti annab see võimaluse jätkata teraapiatega ka pärast Haigekassa teenuse lõppemist.

Vastuvõtule registreerimiseks helistage 6390420 (09:00-16:00) või kirjutage e-posti teel registratuur@taastusravi.ee.

Taastusarsti/kardioloogi vastuvõtt ja edasine taastusravi

Arsti vastuvõtule tulles palume Taastusravikeskuse ambulatoorse osakonna 3.korruse registratuuris esitada isikut tõendav dokument, eriarsti/perearsti saatekiri (enamasti edastatud digitaalselt) ja visiiditasu 5 eurot (Eesti Haigekassa kindlustatu). Olemas on nii sula- kui ka kaardimaksevõimalus.

Arsti vastuvõtt kestab tavapäraselt 15-30 minutit. Arst hindab patsienti, määrab vastavalt kaebustele terviseprobleemi olemuse ning vajalikud teraapiad. Ambulatoorse ravi meeskonda kuuluvad taastusarstid/kardioloog, 10 ambulatoorse ravi osakonna füsioterapeuti, nii eesti- kui ka venekeeles kõnelevad logopeedid ja psühholoogid, tegevusterapeudid ning sotsiaaltöötaja. Teraapia ajad lepitakse kokku pärast arsti vastuvõttu registratuuris.

Spetsialisti (terapeudi) vastuvõtul hinnatakse patsienti erialaselt, planeeritakse edasine teraapia ja kodune tegelus. Enamasti kavandatakse patsiendile individuaalne harjutuste ja teraapiameetodite kompleks, milles patsiendil endal on aktiivne osa oma terviseseisundi mõjutamisel. Lõpphindamise tulemuste põhjal nõustatakse patsienti edasise osas.

21.09-151 Abivahend sokkide jalga panemiseks

19.09-140 Erinevad elektriravi võimalused