Statsionaarsed teenused

Statsionaarne taastusravi

Taastusravi eesmärgiks on saavutada iga patsiendi puhul maksimaalne iseseisev toimetulekuvõime tema loomulikus elukeskkonnas, elukvaliteedi paranemine ja patsiendi lähedaste või hooldajate koormuse vähendamine.

Taastusravi on meeskonnatöö, kus igal meeskonnaliikmel on oma osa patsiendi paranemise protsessis.

Taastusravi on eesmärgistatud tegevus. Eesmärgid peavad olema patsiendi seisundit arvestades realistlikud, mõõdetavad ning ajaliselt määratletud, meeskonnas läbi arutatud, sõnastatud ja kirjalikult dokumenteeritud (tehakse meeskonna koosolekul). Ravi käigus jälgitakse nende täitmist ning vajadusel sõnastatakse uusi eesmärke.

Insuldi taastusravi peab algama võimalikult vara, niipea kui patsiendi üldseisund on stabiliseerunud. Insuldi taastusravi on suunatud funktsionaalsele treeningule ja igapäevaoskuste arendamisele.

Millal on statsionaarset taastusravi vaja?

Statsionaarne taastusravi on suunatud patsientidele, kellel esinevad järgnevad haigused või terviseprobleemid:

  • Närvisüsteemihaigused (nt insult, Parkinson, Sclerosis Multiplex)
  • Tugi-ja liikumisaparaadi haigused
  • Traumad (nt ajutraumad, seljaaju vigastused)
  • Liikumisraskused amputatsiooni ja proteesimise tagajärjel
  • Lihas-ja sidekoehaigused

Üldise põhimõtte alusel on statsionaarne ravi näidustatud kui eelnimetatud ravi ei ole võimalik läbi viia ambulatoorselt või päevaravis (tulenevalt patsiendi seisundist).

Kuidas saab statsionaarsele taasturavile tulla?

Esmaste haigestumiste korral suunatakse patsient statsionaarsele taastusravile otse akuutravihaiglatest, kus taastusravi vajaduse on hinnanud juba seal tegutsev eriarst (üldjuhul neuroloog, neurokirurg, ortopeed, kirurg vms). Lisaks on võimalik tulla taastusravile pere-või eriarsti saatekirja alusel. Ravi planeerimiseks tuleb esitada saatekiri ning registreerida aeg telefonil 6390400  või e-posti teel: haigla@taastusravi.ee. Ravile tulles palume võtta kaasa: eriarsti/perearsti saatekiri ja isikut tõendav dokument, palun vaata ka Ravile tulles . Juhul, kui patsiendil puudub Eesti Haigekassa kindlustus tuleb ravi eest tasuda patsiendil, lähedastel või mõnel kindlustusel.

Ravimeeskond ja taastusravi osutamise protsess

Ravimeeskonda kuuluvad:
taastusarst, füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed, neuropsühholoog, õde-juhtumikorraldaja, sotsiaaltöötaja, õendus-hooldus personal ja massöör (tasuline teenus). Vajadusel kaasatakse meeskonda proteesimeister.

Lühikirjeldus statsionaarse taasturavi teenuse osutamise protsessist
Taastusarst tegeleb patsiendi esmahindamisega ja komplekteerib teenust osutava ravimeeskonna vastavalt patsiendi terivseprobleemide olemusele. Spetsialistid viivad patsiendiga läbi esmase hindamise, kasutades nii kvalitatiivseid kui ka normeeritud hindamismeetodeid. Pärast hindamisi toimub meeskonnakoosolek, kus lisaks ravimeeskoona liikmetele on võimalus osaldega ka pereliikmetel/lähedastel. Meeskonnakoosolekul hinndatakse patsiendi tervislikust seisundist tulenevaid taastusravi toetavaid/takistavaid tegureid ning määratakse realistlikud ravieesmärgid.Edasi toimub näidustatud tõenduspõhiste teraapiateenuste osutamine vastavalt raviplaanile.

Taastusravi perioodi lõppfaasis teevad spetsialistid patsiendi seisundi lõpphindamise (antakse tagasisidet patsiendile ja lähedastele ning nõustatakse edasiste tegevuste osas ). Vajadusel planeeritakse jätkuravi statsionaarselt või ambulatoorselt.

NB! Pereliikmetel võimalus osalade teraapiaseanssidel, et hiljem jätkata taastusravi võtete kasutamisega kodu-või hooldusravikeskkonnas.