Statsionaarsed teenused

Statsionaarne taastusravi (haiglaravi)

Taastusravi eesmärgiks on saavutada maksimaalne iseseisev toimetulekuvõime patsiendi loomulikus elukeskkonnas, elukvaliteedi paranemine ning lähedaste ja hooldajate koormuse vähendamine. Põhja-Eesti Taastusravikeskuses pakume ka esmase järelravi teenust.

19.09-135    19.09-174

Üldise põhimõtte alusel on statsionaarne taastusravi näidustatud kui patsiendi seisundist tulenevalt ei ole võimalik taastusravil osaleda ambulatoorselt (päevaravis). Statsionaarsel taastusravil viibides võimaldatakse patsiendile toitlustus, voodikoht, meditsiinipersonali tugi ning vajaminevad teraapiad.

Millal on statsionaarset taastusravi vaja?

Statsionaarne taastusravi on suunatud patsientidele, kellel esinevad järgnevad haigused või terviseprobleemid:

  • Närvisüsteemihaigused (nt insult, Parkinson, Sclerosis Multiplex)
  • Tugi-ja liikumisaparaadi haigused
  • Traumad (nt ajutraumad, seljaaju vigastused)
  • Liikumisraskused amputatsiooni ja proteesimise tagajärjel
  • Lihas-ja sidekoehaigused

Paljudel juhtudel (nt insult) alustatakse taastusraviga võimalikult vara, niipea kui patsiendi üldseisund on stabiliseerunud.

Kuidas saab statsionaarsele taasturavile tulla?

  • Esmaste haigestumiste korral suunatakse patsient statsionaarsele taastusravile otse akuutravihaiglatest, kus taastusravi või esmase järelravi vajaduse on hinnanud juba seal tegutsev eriarst (üldjuhul neuroloog, neurokirurg, ortopeed, kirurg vms).
  • Taastusravile on võimalik tulla pere-või eriarsti saatekirja alusel. Registreerida aeg telefonil 6390400 või e-posti teel: haigla@taastusravi.ee. Vaata lähemalt: kontakt.
  • Taastusravile on võimalik tulla omarahastusel hinnakirja alusel.

Ravile saabudes palume võtta kaasa isikut tõendav dokument ning eriarsti/perearsti saatekiri (enamasti edastatud digitaalselt). Haigekassa kindlustuse puudumisel on võimalik ravi eest tasuda patsiendil endal, tema lähedastel või alternatiivsel tervisekindlustusel.

Täpsemad juhised enne statsionaarsele taastusravile tulemist leiate siit: Ravile tulles.

Ravimeeskond ja taastusravi osutamise protsess

Taastusravi on meeskonnatöö, kus igal meeskonnaliikmel on oma osa patsiendi paranemise protsessis.

3.10-155 (1)

Ravimeeskonda kuuluvad taastusarst, füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed, neuropsühholoog, õde-juhtumikorraldaja, sotsiaaltöötaja, õendus-hooldus personal ja massöör (tasuline teenus). Vajadusel kaasatakse meeskonda proteesimeister.

Lühikirjeldus statsionaarse taasturavi teenuse osutamise protsessist

Taastusarst tegeleb patsiendi esmahindamisega ja komplekteerib teenust osutava ravimeeskonna vastavalt patsiendi terivseprobleemide olemusele. Spetsialistid viivad patsiendiga läbi esmase hindamise, kasutades erialaseid hindamismeetodeid.

Pärast hindamisi toimub meeskonnakoosolek, kus lisaks ravimeeskonnale on võimalus osaleda ka pereliikmetel ja lähedastel. Meeskonnakoosolekul hinnatakse patsiendi tervislikust seisundist tulenevaid toetavaid/takistavaid tegureid ning sõnastatakse taastusravi eesmärgid. Eesmärgid peavad olema patsiendi seisundit arvestades realistlikud, mõõdetavad ning ajaliselt määratletud. Ravi käigus jälgitakse eesmärkide täitmist ning vajadusel sõnastatakse uusi.

Haiglas kohtub patsient erinevate taastusravi meeskonna spetsialistidega. Vastavalt raviplaanile osutatakse näidustatud tõenduspõhiseid teraapiateenuseid vajaminevas mahus. Pereliikmed on oodatud osalema teraapiates, et taastusravi võtteid kodu-või hooldusravikeskkonnas jätkata.

19.09-383   12.09-42

Taastusravi lõppfaasis teevad spetsialistid patsiendi seisundi lõpphindamise. Lõpphindamise põhjal antakse tagasisidet patsiendile ja lähedastele ning nõustatakse edasiste tegevuste osas. Vajadusel planeeritakse jätkuravi statsionaarselt või ambulatoorselt.