Rehabilitatsiooniteenused

 Kuna on rehabilitatsiooni teenust vaja?

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist olenemata algpõhjusest, mis on piiratud hakkamasaamise taga.  Rehabilitatsiooniteenus ei ole tervishoiuteenus, vaid on suunatud juba väljakujunenud tervisliku seisundi poolt põhjustatud piirangutega toimetulemisele. Sotsiaalministeeriumi seletus rehabilitatsiooniteenusest. 

Kuidas saab rehabilitatsiooniteenusele tulla?
Registreerimiseks on vajalik sotsiaalkindlusameti suunamiskiri, mida saab taotleda elukohajärgse Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse büroost või www.eesti.ee. Aja broneerimiseks või suunamiskirja taotlemisel nõu saamiseks helistada  6390420 või 6390409 või e-posti teel merje.servet@taastusravi.ee

Rehabilitatsiooniteenuse meeskonna ja teenuse osutamise protsessi kirjeldus

Rehabilitatsiooniteenuse meeskonda kuuluvad:

taastus-või eriarst (ühekordne konsultatsioon plaani koostamisel),  füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, loovterapeut.
Rehabilitatsiooniteenus koosneb kahes osast – rehabilitatsiooniplaani koostamisest ja/või rehabilitstsiooniteenuste osutamsisest

Rehabilitatsiooniplaani koostamise protsess

Sotsiaaltöötaja tegeleb kliendi esmahindamisega ja suunab kliendi edasi vastavate spetsialistide poole plaani hinnangu koostamiseks. Hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid (kodu)keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks

Rehabilitatsiooniteenuse osutamise protsess

Osutatakse rehabilitatsiooniteenuse plaanis kirjeldatud teenuseid. Samuti tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.